Skip to content


Влагомер за дърво

Може би ви се е налагало да купувате дървесина на дъски или греди. Този тип дървесина се използва основно за строителни цели. Най-добрата дървесина за строителство е тази с процент влажност под 15 %, но в повечето случаи продаваната на нашия пазар е прясна и не добре изсъхнала.
С помощта на влагомер за дърво можете да проверите всяка дъска или греда, която се каните да купите. Така ще сте сигурни, че купувате качествена и добре изсушена дървесина, която има по-добри чкостни качества.
Проверката за влажността на дървесината е полезна и при дървата за горене. По-сухите дърва горят по-добре и пушат по-малко.
Ако пък не ви интерисува дървесината и нейната влажност разгледайте останалите джаджи на сайта. Все ще си харесате нещо.

Цена: около 30 лева

Posted in Разни.

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.